breaking news New

Športna zveza Šoštanj novim izzivom naproti

Potem ko je obdobje korone močno zarezalo v naš ustaljeni ritem življenja in za nekaj časa ustavilo vso aktivno družabno dogajanje, smo se šele dodobra zavedeli, do kolikšne mere ga pogrešamo. Zavedajoč se, da je šport tisti, ki Slovence povezuje, združuje ter navdušuje, smo predstavniki lokalnih športnih društev sredi oktobra 2022 z velikim veseljem pozdravili pobudo enega od klubov ter dveh društev, članov že nekaj časa neaktivne Športne zveze Šoštanj, po njeni oživitvi. Kar enajst od dvanajstih športnih društev je na jesenski skupščini, ki je bila 11.10.2022 v sejni sobi Vile Lučka, s svojo prisotnostjo izkazalo naklonjenost takšnemu načinu povezovanja in delovanja, kar je ob pripravljenosti posameznikov za prostovoljno delovanje na področju športa v domeni transparentnosti sodelovanja lokalnih klubov in društev pomenilo, da se Športna zveza Šoštanj podaja novim izzivom naproti.

Ker je članom dotedanjih organov ŠZŠ leta 2020 potekel mandat, je bilo skladno s statutom potrebno izvesti volitve. Na predlog KK Elektra in s stoodstotno podporo ostalih na skupščini prisotnih društev je bil za predsednika ŠZŠ v mandatnem obdobju 2022–2026 izvoljen Bojan Rotovnik, pred predsedovanjem Planinski zvezi Slovenije ter nato pred večletnim članstvom v Olimpijskem komiteju Slovenije že predsednik Športne zveze Šoštanj s prepoznavnim delovanjem in bogato zapuščino. Podpredsednik zveze je postal Jure Grudnik (Planinsko društvo Šoštanj), v tem mandatnem obdobju tudi naš regijski predstavnik na skupščini OKS, članica upravnega odbora Danica Sovič (Športno društvo Ravne), v nadzorni odbor pa sta bila imenovana Bogdan Kompari (Kegljaški klub Šoštanj) in Marica Lozič (Ženski kegljaški klub Šoštanj).

V obdobju do 15. skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v ponedeljek, 13.2.2023, v prostorih Vile Lučka, je vodstvo zveze opravilo vse v programu dela zastavljene obveznosti. Na več sejah upravnega odbora so bili pridobljeno in pregledano gradivo predhodnega delovanja, ponovno odprt bančni račun zveze, na pročelje TVD Partizan nameščen poštni nabiralnik za nemoteno dostavo pošte, vzpostavljene spletne strani ŠZŠ s pomembnimi dokumenti in novicami s področja športa, s poplačilom članarin potrjeno aktivno članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, podano mnenje ŠZŠ k izgradnji šoštanjskega športnega parka z manjšimi dopolnitvami, ustanovljen Strokovni odbor ŠZŠ kot podpora aktivnemu povezovanju in sodelovanju med člani zveze ter nalogo izbrati najboljše športnike, športnice, ekipe, športne delavce na znova oživljeni prireditvi Športnik Šoštanja, ki jo z zanimivim programom, podelitvijo priznanj in častnim gostom že aktivno pripravljamo za mesec marec, ter opravljene druge pomembne naloge, da lahko zveza uspešno deluje.

Veseli smo, da sta se nam v decembru 2022 pridružili dve novi športni društvi, tako da je februarska 15. skupščina ŠZŠ štela že 14 članov. Na njej smo v prisotnosti 13 predstavnikov društev ter vseh vabljenih gostov soglasno potrdili poročili predsednika zveze in nadzornega odbora ter finančno poročilo za leto 2022, sprejeli plan dela 2023 z izstopajočimi podelitvijo priznanj ŠZŠ 16. marca 2023, tednom rekreacije v mesecu juliju ter predstavitvijo lokalnih športnih klubov in društev na dan športa, 23. septembra. Hkrati smo se dogovorili za usklajevanje in objavljanje terminov večjih športnih prireditev na območju občine Šoštanj ter izvajanje aktivnosti za podporo društvom in klubom. Arhitekturni biro Gutman je zbranim predstavil idejno zasnovo športnega parka, ki jo bomo s predlogi iz prakse še dopolnili, Katka Geršak in Nik Lemež pa delovanje regijske pisarne OKS v Velenju, ki nudi svetovanje tudi našim članom.

Na Športni zvezi Šoštanj smo odprti za sodelovanje ter vse dobre predloge in prakse, ki bi pomenili pozitiven doprinos k športnemu in nenazadnje celostnemu utripu v občini. Vsa lokalna športna društva vljudno vabimo k članstvu, saj smo prepričani, da lahko gremo z roko v roki dlje, višje, hitreje in še uspešneje. Da smo na pravi poti, nam boste na podelitvi priznanj ŠZŠ v četrtek, 16.3.2023, ob 18.00 v Domu kulture Šoštanj potrdili vsi ljubitelji športa, ki boste s svojo prisotnostjo počastili nagrajence in naše delo.

Športna zveza Šoštanj

Danica Sovič

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register