Športna zveza Šoštanj

ŠZŠ
709
Športna zveza Šoštanj

Športna zveza Šoštanj je ustanovljena zaradi povezovanja športnih društev ter za pospeševanje razvoja športa v občini Šoštanj s tem da:

 • spodbuja k ustanavljanju novih športnih društev,
 • spodbuja k vključevanju čim večjega števila ljudi v že obstoječa društva,
 • usklajuje delo športnih društev - članic,
 • pospešuje razvoj vrhunskega športa in doseganje kakovostnih rezultatov vrhunskih in perspektivnih športnikov v mestu Šoštanj,
 • skrbi za razvoj športne rekreacije,
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih ŠZŠ in v športnih društvih.

Upravni odbor Športne zveze Šoštanj, za 4-letni mandat izvoljeni na skupščini 11. oktobra 2022, sestavljajo:

 • Bojan Rotovnik (predsednik),
 • Jure Grudnik (podpredsednik) in
 • Danica Sovič (članica upravnega odbora).

Člana nadzornega odbora sta:

 • Bogdan Kompari (predsednik) in
 • Marica Lozič (članica).

Člani Strokovnega odbora ŠZŠ:

 • Jasna Šumnik (vodja),
 • Jolanda Belavič,
 • Sebastjan Sovič,
 • Vladimir Rizman in
 • Franc Oblak.