Seznam društev in klubov, članov ŠZŠ, ki so upravičena do 1% dohodnine

ŠZŠ 8. oktober, 2023
188
Seznam društev in klubov, članov ŠZŠ, ki so upravičena do 1% dohodnine

Objavljamo seznam društev in klubov, članov Športne zveze Šoštanj, katerim lahko posamezniki namenijo sredstva iz dohodnine. 


Vlada Republike Slovenije je 15. septembra 2023 v Uradnem listu RS objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023. Na seznamu so nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2022 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2023.

Seznam društev in klubov, članov Športne zveze Šoštanj, ki so uvrščene na seznam upravičencev do 1% dohodnine za leto 2023:

1.       DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ, KOROŠKA CESTA 13, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 38806045

2.       KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, KAJUHOVA CESTA 8, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 34218017

3.       NOGOMETNI KLUB ŠOŠTANJ, METLEČE 3, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 32148933

4.       PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ, KOROŠKA CESTA 13, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 86171658

5.       RIBIŠKA DRUŽINA PAKA ŠOŠTANJ, CANKARJEVA CESTA 22A, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 69538042

6.       ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB KAJUH ŠOŠTANJ, KAJUHOVA CESTA 8, 3325 ŠOŠTANJ, DŠ 48482218

Celoten seznam upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2023 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 98 z dne 15.9.2023.

Športnim društvom in klubom, ki bi želeli biti uvrščeni na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine, mora najprej Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport z odločbo podeliti status nevladne organizacije v javnem interesu.

Podrobnejši pogoji in navodila za pridobitev tega statusa, so opisani na spletni strani CNVOS: Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa - Pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju športa - cnvos.si


https://www.cnvos.si/novice/3402/ste-med-upravicenci-do-donacij-iz-naslova-dela-dohodnine-za-leto-2023/

Iskanje