Skupščina Športne zveze Šoštanj 2024

ŠZŠ 25. februar, 2024
255
Skupščina Športne zveze Šoštanj 2024

Športna zveza Šoštanj, ki združuje 17 športnih društev in klubov, je imela v torek, 13. februarja 2024, svojo redno letno skupščino.


Športna zveza Šoštanj, ki združuje 17 športnih društev in klubov, je imela v torek, 13. februarja 2024, svojo redno letno skupščino. Glede na to, da je v občini Šoštanj vsako leto veliko število športnih prireditev je bilo zelo koristno uvodno predavanje  predstavnika Upravne enote Velenje, Sebastjan Bernjak, na temo prijav športnih prireditvah po Zakonu o javnih zbiranjih na upravni enoti oz. Policiji. Sledilo je poročilo o aktivnostih zveze v preteklem letu, ki ga je podala članica upravnega odbora Danica Sovič, ki je izpostavila, da so bila v članstvo zveze sprejeta tri nova društva (Ribiško družino Paka Šoštanj, Klub racing sport Šoštanj in Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica) in da je zveza pridobila novo spletno stran, FB stran ter oglasno desko v podhodu med Glavnim trgom in Trgom svobode. Po večletnem premoru je bil ponovno organiziran izbor najboljših športnikov občine Šoštanj, avgusta je bil izveden poletni rekreativni turnir v več športnih panogah in na dan državnega praznika, Dan športa, je bila izvedena predstavitev vseh športnih panog, ki jih izvajajo šoštanjski klubi in društva.

Svoji poročili sta podala tudi Jasna Šumnik, vodja strokovnega odbora, kjer opravljajo izbor najboljših športnikov ter Bogdan Kompari, predsednik nadzornega odbora. V razpravi po podanih poročilih so prisotni predstavniki klubov ekipnih športov izpostavili problematiko pomanjkanja ustreznih pokritih športnih objektov predvsem v zimskem času in problematiko uporabe telovadnice osnovne šole takoj po koncu pouka za športno vadbo mlajših selekcij. Dosežen je bil dogovor, da športna zveza v mesecu marcu organizira sestanek vseh deležnikov na to temo in potem spremlja izvajanje dogovorjenega.

Skupščine se je udeležil tudi župan, Boris Goličnik, ki je še posebej pohvalil ponovno oživitev izbora najboljših športnikov občine Šoštanj ter se vsem športnim organizacijam v občini zahvalil za obsežen nabor aktivnosti, ki jih izvajajo. Hkrati je predstavil tudi letošnje planirane občinske investicije v športno infrastrukturo, med katerimi sta največ vredni nadaljevanje izvajanja projekta Športni park Šoštanj oz. nogometnega igrišča z umetno travo ter delna prenova telovadnice Partizan.

S strani podpredsednika zveze, Jureta Grudnika, je bil predstavljen in potrjen tudi program dela za leto 2024, ki vključuje enake prireditve, kot preteklo leto, dodatno pa bo v decembru športna zveza v sodelovanju z občino in Muzejem Velenje na Trgu svobode pripravila razstavo o šoštanjskih Sokolih s poudarkom na Sokolskem domu (današnja telovadnica Partizan), saj letos mineva 100 let od svečane otvoritve tega športnega objekta. Ob tem visokem jubileju bo izvedena tudi posebna prireditev.  

V zaključku so prisotni predstavniki klubov in društev podprli še predlog upravnega odbora, da Športna zveza Šoštanj po izpolnitvi pogojev vloži predlog za ponovno pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Ta status, ki omogoča kar nekaj ugodnosti, med drugimi tudi prejemanje sredstev iz naslova dohodnine, že ima šest klubov in društev. Vsem ostalim pa so bile predstavljene ugodnosti in obveznosti tega statusa skupaj s predlogom, da znotraj društev in klubov opravijo razpravo o morebitni oddaji vloge.  

Podano je bilo tudi povabilo k podajanju predlogov za priznanja športne zveze za leto 2023 in k čim večji udeležbi na prireditvi ob podelitvi priznanj, ki bo v četrtek, 14. marca, v Kulturnem domu Šoštanj.

Bojan Rotovnik

Iskanje