breaking news New

15. skupščina Športne zveze Šoštanj

V ponedeljek, 13. februarja 2023, bo ob 18h v sejni sobi Vile Lučka v Šoštanju 15. skupščina Športne zveze Šoštanj.


Na podlagi 26. člena Statuta Športne zveze Šoštanj in sklepa 5. seje Upravnega odbora ŠZŠ

sklicujem

 

       1. SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ,

 

ki bo v ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 18. uri

v sejni sobi Vile Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Imenovanje delovnih organov skupščine ŠZŠ
 2. Poročilo o delu ŠZŠ v letu 2022
 3. Plan dela ŠZŠ za leto 2023
 4. Predstavitev projekta Športni park Šoštanj
 5. Informacija o Regijski pisarni OKS-ZŠZ
 6. Razno

 

Glede na 27. člen statuta ŠZŠ lahko skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzoča vsaj polovica društev, ki so člani ŠZŠ. V januarju 2023 je v ŠZŠ včlanjenih 14 društev in klubov, zato je za veljavno odločanje potrebna prisotnost predstavnikov vsaj 7 društev in klubov. Če društva oz. kluba na skupščini ne bo zastopal zakoniti zastopnik, naj ima delegat s sabo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika.

 

 

V Šoštanju, 23. januarja 2023                                                           Predsednik

Športne zveze Šoštanj:

Bojan Rotovnik

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register