Športna zveza Šoštanj (ŠZŠ) združuje športna društva in klube, ki so registrirana za izvajanje športnih dejavnosti ter imajo sedež...

Read More